Glossary Category:

ABD

Actor Bank Diagram (DEMO 2)

Continue Reading... ABD

act

the atomic unit of action in organisations. Two kinds of acts are distinguished: coordination acts (C-acts) and production acts (P-acts). Acts are performed by actors.

Continue Reading... act

actiemodel

één van de vier deelmodellen van het {ontologische model} van een {aspect organisatie}. Het bestaat uit een verzameling mv{actie regel}{s}.

Continue Reading... actiemodel

actieregel

een procedurele handleiding voor een {actor rol} om met een {agendapunt} om te gaan. Het bestaat uit drie delen: de {gebeurtenis}, het {beoordelingsdeel} en het…

Continue Reading... actieregel

action model

one of the four sub models of the ontological model of an aspect organisation. It consists of a set of action rules.

Continue Reading... action model

action rule

a guideline for an actor for dealing with an agendum kind. It consists of three consecutive parts: the event part, the assess part, and the…

Continue Reading... action rule

actor

a subject in his or her fulfilment of an actor role.

Continue Reading... actor

actor

een {subject} in zijn/haar invulling van een {actor rol}.

Continue Reading... actor

actor role

the unit of authority in organisations.

Continue Reading... actor role

actorrol

de eenheid van gezag, verantwoordelijkheid en competentie in een organisatie. [zie ook {elementaire actor rol} en {samengestelde actor rol}].

Continue Reading... actorrol