constructie

één van de twee fundamenteel verschillende perspectieven van ieder systeem. In het constructie perspectief van een {onderneming} overdenkt men de (objectieve) {organisatie} van de {onderneming} waarbij de (subjectieve) functie genegeerd wordt.

Author: admin