enterprise engineering

de ingenieursdiscipline die mv{onderneming}{en} bestudeerd. Enterprise engineering gaat voornamelijk over het (her)ontwerp (functioneel, constructie en implementatie ontwerp) van ondernemingen waarbij gestreeft wordt naar het behalen van drie doelen: {intellectuele beheersbaarheid}, {organisatorische samenhang} en {sociale toewijding}.

Author: admin