procesaanblik

er zijn twee beelden van een {wereld} mogelijk: een {toestandsbeeld} en een procesbeeld. In het procesbeeld is men geïntresseerd in alle mogelijke mv{toestandsovergang}{en} van de beschouwde wereld.

Author: admin