processtap

het ondeelbare bouwblok van een {transactieproces}. Het bestaat uit een x{coördinatie handeling} en zijn resulterende x{coördinatie feit}. Vijf onderdelen van een processtap worden onderkend: de {optreder}, de {geadresseerde}, de {intentie}, het {product} en de {productietijd}. (opm. omdat het verklaren altijd achter het uitvoeren aankomt wordt de executie stap niet als aparte processtap gezien.)

Author: admin