wachtverbinding

een koppeling in een {procesmodel} tussen een x{coördinatie handeling} en een x{coördinatie feit} die aangeeft dat de coördinatie handeling moet wachten totdat de overeenkomstige x{coördinatie gebeurtenis} plaats vindt.

Author: admin